Aktuell

PARLAMENTSWAHLEN

СЪОБЩЕНИЕ
за провеждане на територията на Федерална република Германия на избори за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г.

Уважаеми сънародници,

Избирателни секции във Федерална република Германия за изборите за народни представители ще бъдат отворени от 07:00 до 20:00 часа местно време на 26 март 2017 г. (неделя) на следните адреси:

Посолство на Република България във Федерална република Германия :
Mauerstraße 11, 10117 Berlin (Вход: Leipziger Str. 19, 10117 Berlin)

Генерално консулство на Република България в Мюнхен :
Walhallastraße 7, 80639 München

Консулство на Република България във Франкфурт на Майн :
Еkenheimer Landstraße 101, 60318 Frankfurt am Main

Почетно консулство на Република България в Хамбург :
Alstertor 15, 20095 Hamburg

Почетно консулство на Република България в Дармщат :
Hilpertstrasse 3, 64295 Darmstadt

Почетно консулство на Република България в Мюнстер :
Bismarckallee 1, 48151 Münster

Почетно консулство на Република България в Магдебург :
Mittagstrasse 1a, 39124 Magdeburg

Почетно консулство на Република България в Щутгарт :
Mörikestr. 11, 70178 Stuttgart

Право да гласуват в изборите за народни представители имат български граждани, които са навършили 18 години към деня за гласуване включително, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

В изборния ден избирателят представя валиден документ за самоличност (паспорт, лична карта или военна карта (само за военнослужещите). В случаите, когато срокът за валидност на документа за самоличност на избирателя е изтекъл, той се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическото или консулското представителство на Република България, че е подал заявление за издаване на нов документ за самоличност.

Декларация (Приложение №22-НС от изборните книжа) се подава в изборния ден от българските граждани, които гласуват в избирателни секции извън страната и не са вписани в списъка за гласуване извън страната по чл. 33, ал. 1 от ИК.

Подробна информация за организацията и провеждането на изборите за народни представители може да бъде намерена на интернет-страницата на Министерството на външните работи (Рубриката „Избори 2017”), както и на страницата на Централната избирателна комисия - www.cik.bg.

Берлин, март 2017 г.